Rozmanité školy

Projekt ponúka pedagógom ZŠ (I. aj II. stupeň) a prvých ročníkov osemročných gymnázií možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe. To sa zameriava na individuálnu skúsenosť každého žiaka. Ponúka aktivity, ktoré nie sú primárne o „iných“ kultúrach, ale skôr o vnímaní rozmanitého sveta okolo, o vedomej práci s vlastnými predsudkami. Zároveň prináša do triedy aktivizujúce metódy na lepšie spoznávanie a budovanie vzájomnej dôvery a tým zlepšuje klímu triedy.

Ako a v čom zmení projekt vašu školu

O konkrétnych skúsenostiach učiteliek a učiteľov sa dozviete viac v tomto videu.
Viac o interkultúrnom vzdelávaní na osobnostnom prístupe sa dozviete v našom druhom videu.

Čo ponúkame v projekt

  • Tréningy a vzdelávacie semináre zamerané na rozvíjanie zručností v oblasti interkultúrneho vzdelávania a vedomej práce s rozmanitosťou v triede.
  • Intenzívnu spoluprácu pri tvorbe a realizácii aktivít so skúseným metodikom a lektorom Nadácie Milana Šimečku Andrejom Návojským a absolventkami projektu Rozmanité školy, aktívnymi učiteľkamu.
  • Metodické materiály vytvorené Nadáciou Milana Šimečku a inými organizáciami “ušité” na miery vašim potrebám pre všetky stupne základných a stredných škôl
  • Vyškolenie a bezplatné využívanie online metodiky Stories that move a príručiek Farebná škola
  • Tréningy a školenia priamo na vašej škole pre vybrané predmetové aprobácie alebo celý kolektív, zamerané na prácu s rozmanitosťou a postojmi žiakov a žiačok.

Ak chcete zapojiť vašu školu alebo jednotlivých učiteľov a učiteľky do projektu, napíšte nám na andrej@nadaciams.sk

Projekt Rozmanité školy mne ako pani učiteľke dal určite veľa, v prvom rade som si uvedomila, že naše postavenie v triede je veľmi dôležité a môžeme naozaj robiť veľa aktivít, ktoré pomôžu deťom cítiť sa v triede lepšie. ďalej to bol môj osobný rozvoj, keďže rôznymi webinármi a aj teda školenia som si mohla uvedomiť, že môžem sa posunúť aj v mojim práci ešte niekde vyššie a teda aj prácu s deťmi posunúť na takú lepšiu úroveň.   A teda v neposlednom rade som si uvedomila, že je veľmi dôležité, aby sme my ako učitelia pomáhali každému dieťaťu cítiť sa v triede dobre a aby sa cítilo rovnocenne.

Je to veľmi dobrá skúsenosť najmä pre deti, ktoré môžu pomocou týchto aktivít sa nielen niečo nové naučiť ale naučiť sa spolupracovať, najmä si môžu uvedomiť svoju vlastnú hodnotu a môžu sa naučiť lepšie prijať každého spolužiaka v triede, čím sa vytvorí tá lepšia klíma.

Učiteľka Hlohovec:

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené