O Vedieť nestačí

Vedieť nestačí je priestor, v ktorom sa stretáva pamäť s rozmanitosťou.

Vedieť nestačí sa venuje postojovému vzdelávaniu v témach rozmanitosti a diskriminácie, ako aj témam historickej pamäte, holokaustu a totality.

Nadácia Milana Šimečku sa rozhodla v roku 2021 transformovať svoje vzdelávacie projekty pre učiteľov a študentov pod značku a web s názvom Vedieť nestačí.

Program Vedieť nestačí pomocou vzdelávacích projektov rozvíja učiteľov a študentov tak, aby vedeli reagovať na rozmanitosť v minulosti a v súčasnosti.
Venujeme sa postojovému vzdelávaniu v témach identity, rozmanitosti, diskriminácie, extrémizmu, ako aj vzdelávaniu o totalitných režimoch. Uvedomujeme si predsudky, ktoré všetci máme. Pracujeme s nimi tak, aby neprerástli do nenávisti. Našu prácu staviame na princípoch pamäte, rozmanitosti a inklúzie.

Naše projekty stoja na 2 pilieroch PAMÄŤ a ROZMANITOSŤ:

PAMÄŤ:

Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny Frankovej

Prepájame príbeh Anny Frankovej a holokaustu so súčasnými príbehmi diskriminácie mladých ľudí cez interaktívnu výstavu a rovesnícke vzdelávanie. 

IWalks

Prechádzky po mestách Bratislava a Košice s aplikáciou, ktorá približuje príbehy preživších holokaustu a lokálnu históriu. 

Ako učiť o holokauste dnes?

Vzdelávací kurz pre učiteľov a učiteľky, ktorý sa venuje prepojeniu tém holokaustu, propagandy, diskriminácie alebo polarizácie v minulosti a súčasnosti. 

Metodiky, ktoré viete využiť.


ROZMANITOSŤ:

Rozmanité školy 

Ponúkame nástroje, ako reflektovať rozmanitosť v triede, v škole a našom okolí, a ako  pracovať vedome s predsudkami žiakov.

Stories that Move 

Online vzdelávací nástroj, ktorý žiakom ponúka priestor na zamyslenie sa nad otázkami identity, rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory a rozhodnutia v rôznych situáciách.

Metodiky, ktoré viete využiť

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené