Rozmanitosť (interkultúrne vzdelávanie)

Ponúkame interkultúrne vzdelávanie pre školy. Projekty a prístupy, ktoré tu nájdete sa zameriavajú na vedomú prácu s rozmanitosťou, v triede, škole, spoločnosti. Cieľom je pracovať aktívne s predsudkami, nálepkovaním a diskrimináciou. Projekty a metodiky, ktoré ponúkame, vám umožnia tieto témy otvoriť citlivo a vytvoriť prostredie, v ktorom sa každá a každý budú cítiť sami sebou. Miesto inakosti hovoríme o rozmanitosti. Lebo iní sú vždy tí druhí, ale rozmanití sme my všetci.

Projekty do ktorých sa viete zapojiť:

Rozmanité školy

Ponúkame nástroje, ako reflektovať rozmanitosť v triede, v škole a našom okolí, a ako  pracovať vedome s predsudkami žiakov.

Stories that Move

Online vzdelávací nástroj, ktorý žiakom ponúka priestor na zamyslenie sa nad otázkami identity, rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory a rozhodnutia v rôznych situáciách.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené