Referencie & partneri

PARTNERI:

Anne Frank House (NL)

Anne Frank Zentrum (DE)

Zachor Foundation (HU)

Institut Terezínske Iniciativy (CZ)

Centropa (DE)

Erinnern.at (AT)

Múzeum Slovenského národného povstania (SK)

a iní.

PROJEKTY PODPORILI:

Conference on Jewish Material Claims against Germany (USA)

Férová nadácia O2 (SK)

Ambasáda USA, Bratislava (USA)

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva (NL)

Program Erasmus+ (EU)

EVZ (DE)

Program Európa pre občanov (EU)

Ministerstvo spravodlivosti (SR)

Ministerstvo školstva športu vedy a výskumu (SR)

Medzinárodný vyšehradský fond

Nadácia Pontis

JOODS – Dutch Jewish
Humantinarian Fund (NL)

a iní.

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTOV:

ZŠ Skalica

ZŠ Stupava

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Gymnázium Metodová, Bratislava

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina

Gymnázium Hlinská, Žilina

Spojená škola Nižná

SOŠ pedagogická Turčianske Teplice

Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

Gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Gymnázium, Púchov

SOŠ obchodu a služieb Sobrance

a iné.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené