Ako učiť o holokauste dnes?

E-learningový vzdelávací kurz pre učiteľov a učiteľky, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, ako učiť o holokauste v 21. storočí.

E-learningový kurz “Ako učiť o holokauste dnes?“ je celoročný vzdelávací kurz pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorý rozvíja ich pedagogické kompetencie v oblasti výučby o holokauste a s ním súvisiacich spoločenských fenoménoch (diskriminácia, extrémizmus, propaganda, dezinformácie a pod.). Cieľom kurzu je zaškoliť účastníkov a účastníčky do využívania nových didaktických prístupov a metodických nástrojov, ktoré im pomôžu rozvíjať u svojich žiakov kritické myslenie a formovať ich postoje.    

Absolvent/ka kurzu:

  • rozumie téme holokaustu v širšom a aktuálnom kontexte
  • je schopná/ý včleniť tému holokaustu do vzdelávacieho procesu inovatívnymi spôsobmi
  • získa komplexný prehľad o spoločenských fenoménoch a prejavoch vedúcich k segregácii, xenofóbii, rasizmu či antisemitizmu
  • dokáže využiť túto tému pri vzdelávaní o témach ako diskriminácia, polarizácia, propaganda či vedomá práca s predsudkami
  • vyvíja vlastné aktivity, ktoré vie aplikovať vo vyučovaní 

Čo ponúkame v projekte

  • 6 online lekcií pripravených odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí (história, etnológia, psychológia, …)
  • 3 prezenčné stretnutia, ktorých súčasťou bude praktický nácvik prezentovaných didaktických prístupov 
  • individuálnu spätnú väzbu od lektorov a lektoriek počas trvania kurzu
  • databázu metodík a materiálov zameraných na témy pokryté v kurze

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Michala Keima michal@nadaciams.sk, 0903 434 282.

E-learningový kurz „Ako učiť o holokauste dnes?“ v školskom roku 2021/2022 finančne podporil The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference).

In appreciation to The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) for supporting this educator training project.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené