Stories that Move

Antisemitizmus, rasizmus a diskriminácia z Európy stále nezmizli a i dnes ovplyvňujú životy mladých ľudí na mnohých miestach. Stories that Move sú súborom online vzdelávacích nástrojov pre učiteľov a učiteľky, ktoré vedú študentov vo veku 14 – 17 rokov k tomu, aby kriticky premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch a rozhodnutiach.

Súbor vzdelávacích nástrojov pozostáva z pripravených učebných celkov alebo „ciest“, ktorými si pod vedením pedagógov študenti prejdú, oboznámia sa na nich s rôznymi informáciami a príbehmi zo života a vypracujú rôzne zadania. Portál je dostupný zdarma a je možné ho využívať v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

Vzdelávací portál je spoločným dielom piatich partnerov z európskych krajín, medzi nimi aj Nadácie Milana Šimečku.

Stories that Move boli ocenené Medailou Comenius EduMedia 2018 za výnimočné učebné materiály.

Viac informácii a samotný vzdelávací nástroj nájdete na samostatnom webe Stories that Move.

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte a možnosti organizácie workshopu k práci s portálom, kontaktujte Michala Keima: michal@nadaciams.sk.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené