„Nechajte ma byť takou aká som“ – životný príbeh Anny Frankove

Putovná výstava je medzinárodný projekt, ktorý vytvorilo Anne Frank House v Amsterdame, a organizuje sa vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku ho od roku 2005 zastrešuje Nadácia Milana Šimečku.

Výstava rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania. Na základe dobrovoľného záujmu sa žiaci a žiačky prihlásenia na tréning sprievodcov výstavou. Tréning prebieha 2 dni a vedú ho lektori a lektorky Nadácie Milana Šimečku. Žiaci sa počas neho naučia ako sprostredkovať obsah výstavy svojim spolužiakom, ako ich aktívne zapojiť do výkladu a ako viesť diskusiu o súčasnej téme diskriminácie s prepojením na príbeh Anny Frankovej. Tréning prebieha interaktívnou formou, jeho súčasťou sú aktivity a diskusie so žiakmi, ktoré ich vedú ku kritickému zamýšľaniu sa nad vnímaním vlastnej identity a identity druhých.

Popis:

Obsah výstavy sprostredkúva životný príbeh Anny Frankovej, nemeckého dievčaťa židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou ukrývalo pred nacistickým prenasledovaním v tajných priestoroch domu v Amsterdame. Jednotlivé panely výstavy zasadzujú Annin príbeh do kontextu druhej svetovej vojny a genocídy židovského obyvateľstva. Druhá časť výstavy prepája minulosť a súčasnosť a predstavuje príbehy dnešných mladých ľudí a ich skúsenosti s diskrimináciou a predsudkami. Výstavou sprevádzajú svojich rovesníkov a verejnosť samotní žiaci a žiačky, ktorí absolvujú 2-dňové školenie. Počas neho získajú všeobecný prehľad o dejinách druhej svetovej vojny a holokauste. Zároveň zlepšujú svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, učia sa vystupovať pred ľuďmi a kriticky myslieť.

Školy zapojené v minulosti:

  • Nižná
  • Dolný Kubín
  • Gymnázium Metodová, Bratislava

Školy zapojené v školskom roku 2021/22:

  • Turčianske Teplice
  • Trstená

V prípade záujmu o bližšie informácie a možnosť hosťovania výstavy na Vašej škole kontaktujte Michala Keima michal@nadaciams.sk, 0903 434 282.

Projekt putovnej výstavy výtvoril Anne Frank House v Amsterdame. V školskom roku 2020/2021 výstavu finančne podporili: Anne Frank House, Bratislavský samosprávny kraj, The Claims Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Holandské veľvyslanectvo v Bratislave.
V školskom roku 2021/22 výstavu finančne podporili: Anne Frank House, The Claims Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Projekt Anny Frankovej je výborný v tom, že nie učitelia, alebo nejakí iní lektori sprístupňujú žiakom tieto udalosti, ale že ten príbeh podávajú sami žiaci. Tým pádom to svedectvo tejto generácie je oveľa silnejšie a autentickejšie. Videl som, že tí žiaci aj ľudsky rástli pri tom projekte, zároveň rástli aj odborne, zlepšovali sa ich komunikačné schopnosti.


Miloš Kázik, učiteľ, Spojená školy v Nižnej
© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené