Kurz pamäťového vzdelávania

Nadácia Milana Šimečku v školskom roku 2023/2024 otvára celoročný Kurz pamäťového vzdelávania (angl. Remembrance Education) pre pedagogičky a pedagógov 2.stupňa základných a stredných škôl.

Pamäť je jedným zo základných pilierov vzdelávacích aktivít Nadácie Milana Šimečku. Je pre nás dôležité si pripomínať príbehy minulosti, porozumieť im a spoločne tvoriť spoločnosť, ktorá odmieta predsudky, diskrimináciu a akékoľvek prejavy nenávisti voči ľuďom.

Učí nás to pozerať sa do budúcnosti s rešpektom. Čo si nesiem z histórie, ako tomu rozumiem a ako tým ovplyvňujem budúcnosť.“ (Mária Pappová, Metodicko-pedagogické centrum Nitra)

Cieľom kurzu je predstaviť vám koncept pamäťového vzdelávania a rozvíjať vaše pedagogické kompetencie v oblasti výučby dejín 20. storočia a spoločenských fenoménov aktuálnych aj dnes (diskriminácia, propaganda, extrémizmus, občiansky aktivizmus, a pod.). Dôraz kladieme na predstavenie inovatívnych prístupov, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a formujú postoje u žiakov a žiačok. 

Ponúkame vám dva prezenčné semináre, kde si prakticky vyskúšate rôzne metodiky, 4 webináre s inšpiratívnymi hosťami a hosťkami a dve e-learningové lekcie s individuálnou spätnou väzbou od lektoriek kurzu. Viac informácií o kurze nájdete v prílohe emailu.

Počas kurzu vás budú jednotlivými témami sprevádzať odborní lektori a hostia:

Nena Mocnik (Maria Skłodowska Curie Research Fellow at GRITIM-UPF Barcelona)

Monika Vrzgulová (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave)

Adam Herceg (Stredná odborná škola pedagogická v Modre)

Michala Lônčiková (Masarykův ústav a Archiv AV v ČR)

Vladimír Šnídl (Denník N)

Tereza Arndt (Filozofická fakulta Univerzity Karlove v Prahe) a ďalší.

Termín kurzu: 12.október 2023 – 20.apríl 2024

Maximálny počet účastníkov/účastníčok: 24

Účastnícky poplatok: 100 € (Váš účastnícky poplatok pokryje časť nákladov na realizáciu Kurzu pamäťového vzdelávania.)

Ubytovanie a strava počas prezenčných seminárov bude zabezpečená zo strany organizátora. V prípade záujmu sa prihlasujte prostredníctvom prihlasovacieho formuláru  do 17.septembra 2023.

Kurz pamäťového vzdelávania môžeme realizovať vďaka projektu Erasmus+ (KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education, ID KA210-SCH-BFF29BE1 D). Našim projektovým partnerom je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené