IWalk

Medzinárodný projekt interaktívnych prehliadok mesta, ktoré približujú dejiny holokaustu pomocou audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí ho prežili.

IWalk je výnimočný formát historickej prehliadky mesta spojený s prehrávaním audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust, na tabletoch alebo smartfónoch. Cieľom je priblížiť žiačkám a žiakom udalosti a okolnosti, ktoré sa odohrávali na miestach, ktoré dôverne poznajú a ktorými denne prechádzajú. Prehliadka je doplnená o súbor pedagogickách otázok, ktoré vedú žiakov k samostatnému premýšľaniu o témach predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Projekt je určený pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a stredných škôl. Prehliadky sú k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácie IWalk dostupnej na Google Play a App Store. Aktuálne si môžete pozrieť prehliadky v Bratislave a Košiciach.  

Čo ponúkame v projekte

  • zaškolenie učiteliek a učiteľov do využívania aplikácie IWalk
  • organizáciu prehliadky IWalk v Bratislave pre žiacky kolektív s lektorom alebo lektorkou Nadácie Milana Šimečku

IWalk vieme viesť aj online, o skúsenosť sa podelila pani učiteľka z Košíc:

Aplikáciu IWalk si môžte zdarma stiahnuť na Google play alebo Apple app store.

V prípade záujmu o bližšie informácie a možnosť organizácie prehliadky kontaktujte Michala Keima michal@nadaciams.sk, 0903 434 282.

Projekt IWalk vytvorilo USC Shoah Foundation. Partnerom projektu je Zachor Foundation v Budapešti.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené