Erasmus+ Remembrance for Future

Medzinárodný networkingový seminár pre organizácie venujúce sa pamäťovému a hodnotovému vzdelávaniu s cieľom lepšie sa spoznať, zdieľať dobrú prax a budovať nové partnerstvá.

Projekt Remembrance forfuture vytvorí priestor pre lepšie spoznanie sa partnerov z 5 európskych krajín. Budeme rozvíjať osobné kapacity organizácii, zdieľať dobrú prax a inovácie, zameriame sa na vytváranie budúcich partnerstiev a nových projektov. Tento networkingový seminár nie je tréning rozvíjajúci zručnosti. Budeme objavovať silné stránky, prieniky v spolupráci a možnosti nových grantových i nefinančných spoluprác zapojených partnerov.


DÁTUM: 13.-16.2.2023

MIESTO KONANIA: Centrum Salvátor, Bratislava

UBYTOVANIE & STRAVA: ubytovanie a plná penzia na 4 dni je hradená z grantu

CIEĽOVÁ SKUPINA: lektori/ky, školitelia/ky, pracovníci s mládežou, projektový manažéri/ky a „decision makeri“ partnerských organizácii

PARTNERI:

Milan Šimečka Foundation, Slovensko

Center for education and innovation, Slovensko

PANT, Česko

Terezin initiative Institute, Česko

The Falstad Center, Nórsko

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, Nórsko

Centropa – Zentrum für Jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts, Nemecko

Anne Frank House, Holandsko


Deadline 23. 12. 2023


V prípade záujmu o bližšie informácie a možnosť organizácie prehliadky kontaktujte Michala Keima michal@nadaciams.sk, 0903 434 282.

Tento projekt vznikol vďaka podpore programu Erasmus+.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené